Toetajad

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Toetajaliige

Toetajaliige on võrgustiku partner, organisatsioon või ettevõte, kes lisaks laste ja noorte ettevõtlikkusse panustamisele, toetab ka „Unistused ellu!“ võrgustikku rahaliselt.
 

Danske PankEesti Energia
Silberauto

Swedbank

 

Toetajaliikme esindaja on „Unistused ellu!“ Nõukoja liige, kes panustab võrgustiku töösse mentorluse põhimõttel ja saab kaasa rääkida võrgustiku tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.

Võrgustiku erinevate tegevuste rahalise toetamise vajaduse korral otsustavad toetajaliikmed ühiselt, kas ja kui suures ulatuses neid teha. Kulud jagatakse kõigi toetajaliikmete vahel võrdselt.

Toetajatel on kokkulepitud eelised võrgustiku visuaalis.