Tulemas seminar „Tuleviku tarbijate kujundamine õppeprotsessis”

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

3. novembril korraldab tarbijakaitseametseminariTuleviku tarbijate kujundamine õppeprotsessis”. Järgnevatel aastatel seatakse järjest rohkem tähelepanu ettevõtlikkuse, loovuse ja algatusvõime arendamisele. Seda enam on oluline juba praegu uurida, kuidas oleks võimalik tuleviku tarbijaid ning ettevõtjaid paremini ette valmistada ja samas ka ise pidevalt muutuvas tarbimisühiskonnas ellu jääda. Eelnevat arvesse võttes ongi seminari eesmärk tutvustada Soome ja Rootsi kogemusi, rääkida noortele suunatud reklaamist ja sellega seotud ohtudest, uurida generatsioonide erinevusi ning õppida ennast vastavalt olukorrale õigesti häälestama. Seminarile ootame nii õpetajaid, koolijuhte, tudengeid kui ka ettevõtjaid, kes soovivad tarbijaharidusest rohkem teada saada.

Kokkuvõtlikult soovime seminari jooksul:

·         arutleda teemal, miks on tarbijaharidus Eestis oluline

·         tutvustada teiste riikide parimaid praktikaid;

·         tuua välja kasu nii õpetajatele kui noortele;

·         kõnelda reklaamist ja reklaami piirangutest seoses noortega;

·         arutleda üldpädevuste toetamise teemal;

·         anda võimalus osalejatele koostada ise ülesandeid;

·         heita pilk põlvkondade ja koolihariduse muutusesse ning

·         uurida enesehäälestamise ja kõneviisi tähtsust.

Seminar toimub Tallinna Ülikoolis Mare majas kell 9:00-16:00. Ettekanded on eesti ja inglise keeles sünkroontõlkega ning osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud, mistõttu palume ennast eelnevalt registreerida anne-mai.helemae@tarbijakaitseamet.ee. Seminari päevakavaga saab tutvuda vajutades siia

Seminari puudutavate küsimuste korral pöörduda palun Anne-Mai Helemäe poole
anne-mai.helemae@tarbijakaitseamet.ee.