Väga Vahva OÜ

Organisatsioon: Väga Vahva OÜ
Toimumispiirkond: Harju maakond
Lisatud: 18.11.2013
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Usume, et väga vahvad loomise ja kasvamise kogemused on noortele väärtuslikud ning nende jagamine suur rõõm meile.

Soovime anda oma panuse noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse. Oleme valmis ettevõtlusega alustavaid noori juhendama ja võimalusel koolitundidesse minema ning rääkima oma kogemusest ettevõtlusega alustamisel ja igapäevatöös. Võrgustikust tahame saada infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest.

Toetustegevused: Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine
Roll toetustegevuses: Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Kaili Milk
Telefon: +372 521 0025
E-mail: kaili.milk@vagavahva.ee
Veebilink: www.vagavahva.ee