Veebivend

Organisatsioon: Microsoft Eesti
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 07.03.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm, Konkurss
Eesmärk:

Veebivend on Microsofti ellu kutsutud algatus, mis teavitab lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid internetis peituvate ohtude eest. Veebivend alustas 2006. aastal, kui Microsoft märkas infotehnoloogia kasutuse tõusuga ilmnenud negatiivseid külgi ja otsustas oma panuse anda eelkõige laste ja noorte teadlikkuse tõstmisesse.

Internetiohutuse kampaania raames on välja töötatud õppematerjalid õpetajatele, mis aitavad arutada õpilastega internetiohutuse alaseid küsimusi, anda lastele/noortele näpunäiteid, kuidas internetti ohutult kasutada ja kuidas veebis avaldada personaalset informatsiooni. Veebivenna egiidi all on korraldatud seminare ja teavitustegevusi, jagatud Microsofti ekspertide ning teiste valdkonna liidrite kogemusi. Oleme aidanud teadvustada internetiohutuse olulisimaid probleeme ja kutsutud ka teisi organisatsioone kaasa mõtlema. Ühtlasi õpetame, kuidas internetis ümber käia isikuandmete ja digitaalse loominguga. Vaata ka www.lastekas.ee Veebivend materjale.

Koostöö võimalused: Otsime koostööd laste, noorte, õpetajate ja koolidega

Kontaktandmed

Nimi: Tiina Viiderfeld
Telefon: +372 667 9880
E-mail: tiinav@microsoft.com
Veebilink: www.microsoft.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Microsoft Eesti