VeniVidiVici Õpilasvahetus

Organisatsioon: MTÜ VeniVidiVici
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 27.12.2013
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm, Projekt
Eesmärk:

VeniVidiVici õpilasvahetuse eesmärgiks on elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.

VeniVidiVici  korraldab õpilasvahetusi Eestis 7.-12. klasside õpilastele kestvusega 1-2 nädalat.

Õpilasvahetuse eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine, uues keskkonnas kohanemine, integreerumine ühiskonda; selle all pööratakse tähelepanu keelekümbluse edendamisele ja venekeelsete õpilaste eesti keele oskuse parandamisele. Õpilaste majutamine toimub kodudes, mis annab suurepärase võimaluse sotsiaalsevõrgustiku suurendamiseks ja uute sidemete loomiseks. Programm tihendab noortevahelist koostööd, tänapäeva internetiühiskonnas luuakse  võimalused leidmaks uusi sõpru nendega ka reaalelus kohtudes.

VeniVidiVici tähendab tõlkes tulin, nägin, võitsin. Õpilasvahetusprogrammi soov on, et iga õpilane saaks pärast vahetusperioodi öelda veni, vidi, vici ehk tulin ja liitusin VeniVidiVici Õpilasvahetusega, nägin uusi inimesi, uut kooli ning keskkonda ja võitsin uusi kogemusi, tutvusi ning ideid.

VeniVidiVici programmis osalemine rikastab õpilaste koolielu ning suurendab nende kogemustepagasit. Noored saavad uusi kogemusi, tuttavaid ja teadmisi Eesti kohta, parandavad suhtlemisoskust, avardavad silmaringi. Lisaks aitab programm teha tulevikuvalikuid ja leida ideid, mida saaks hiljem oma koolis/kodukohas rakendada. Kindlasti suureneb  enesekindlus, iseseisvus, julgus ning tekib võimalus külastada uusi kohti oma kodumaal.

Kuna programmis osalevateks koolideks on nii eesti kui vene õppekeelega koolid, võimaldab õpilasvahetuses osalemine ka keelepraktikat. VeniVidiVici soodustab lõimumist erikeelsete inimeste vahel meie pisikeses riigis. Erinevad tegevused aitavad mõista, et noored Eesti eri paigust polegi nii erinevad.
Tiheneb koostöö eesti- ja venekeelsete koolide kooliperede vahel ning suureneb ühtekuuluvustunne – eesmärgiks on tekitada kõigis arusaam, et ei ole „vene“ ja „eesti“ noori, vaid on „meie“, Eesti, noored.

Koostöövõimalused: rahaline panus, toodete/teenustega toetamine, info levitamine oma kanalites, vabatahtlik mentorlus, auhind või preemia

Koostöö võimalused: Otsime koostööd noorte ja ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Teele Jakobson
Telefon: +372 53 012 566
E-mail: teele.jakobson2@gmail.com
Veebilink: vvvopilasvahetus.eu