Viljandimaa Arenduskeskus SA

Organisatsioon: Viljandimaa Arenduskeskus SA
Toimumispiirkond: Viljandi maakond
Lisatud: 19.10.2012
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Viljandimaa Arenduskeskuse missioon on professionaalsete tugiteenustega toetada era- ja avaliku sektori organisatsioonide ja üksikisikute arendustegevust ning tõsta piirkonna konkurentsivõimet. Keskus on avatud koostööks kõikidele asutustele, ettevõtetele ja inimestele, kes toetavad meie missiooni.

Viljandimaa Arenduskeskus SA tegeleb igapäevaselt potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate, kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste tasuta nõustamisega. Nõustame ettevõtteid ja kodanikeühendusi tegevuse alustamisel, arendusprojektide, äriplaanide koostamisel jne. Anname infot toetusprogrammide kohta ning algatame ja oleme partneriteks maakonna ülestes projektides.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Õppekäik ettevõttesse, Noorte juhendamine, Konkursid/võistlused, Tunnustamine
Roll toetustegevuses: Nõustamine, Info jagamine

Kontaktandmed

Nimi: Kaarel Lehtsalu
Telefon: +372 53 054 165
E-mail: kaarel.lehtsalu@viljandimaa.ee
Veebilink: arenduskeskus.viljandimaa.ee