Visioon
Eestis on ettevõtlikud inimesed, kes mõtlevad loovalt, algatavad julgelt, tegutsevad arukalt, vastutavad ja hoolivad.

 

Missioon
„Unistused ellu!“ võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes toetavad ettevõtlike inimeste kasvamist. Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.

 

Sh tegutseme selle nimel, et
igal ettevõttel oleks oma partnerkool või koolid,
igal koolil oleks oma partnerettevõtted.