Voka Avatud Noortekeskus

Organisatsioon: Voka Avatud Noortekeskus
Toimumispiirkond: Ida-Viru maakond
Lisatud: 07.01.2014
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Meie tegevuse põhieesmärgiks on asjatundlike meetodite abil noortele mitmekülgsete arenguvõimaluste loomine, noorte igakülgne kaasamine ja noorte omaalgatuse toetamine.

Voka Avatud Noortekeskus aitab noortel jõuda arusaamani, et unistuste täitumiseks tuleb nende poole püüelda. Laseme noortel katsetada (projektid, noortelt-noortele sündmuste, teabepäevade, seminaride korraldamine), proovida (individuaalsed ametikohtade külastamised, noorkoolitajad), uurida (uurimistööd, arvamusavaldused), õppida, eksida ja uuesti katsetada. Oma ala spetsialistide kaasabil koolitame, nõustame, toetame ja suuname. Peame oluliseks kodanikuaktiivsust, loovust ja ettevõtlikkust.

Toetustegevused: Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Praktikakohtade pakkumine, Info levitamine oma kanalites, Ruumidega toetamine, Huvitegevuste toetamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Sigrit Ustav
Telefon: +372 5563 3333
E-mail: noortekeskus@toila.ee
Veebilink: www.vokanoortekas.blogspot.com