Meist

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Mis see on?

Unistused ellu! on ettevõtete koostöövõrgustik, kuhu on koondunud need ettevõtted ja organisatsioonid, kes panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamisse. Üksteisega kogemusi jagades ja teemakohast infot vahetades on igal organisatsioonil võimalik oma toetustegevusi üldiste arengutega paremini sidustada ning ühiskonnas suuremat lisaväärtust luua.

Miks?

Ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma unistusi tegudeks muuta. Need on ettevõtlikud inimesed. Nad saavad hakkama nii enda kui ka kogukonna elu korraldamisega, oskavad märgata ja haarata võimalustest ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes.

Samas peab iga inimene olema valmis pidevateks muutusteks - püsivad töökohad on asendumas projektipõhiste ettevõtmistega, erialad tekivad ja kaovad, töö- ja pereelu tõttu sageneb kolimine ühest riigist teise. Enam ei piisa vaid väljapaistvatest erialastest teadmistest, kaalu annavad pigem interdistsiplinaarsed oskused ja hoiakud - loovus ja ettevõtlikkus, võimaluste märkamisele ja nende elluviimisele suunatud käitumine. Ühiskonna jätkusuutlikkuse huvides on oma eluga hakkamasaamisel oluline iga inimese ettevõtlik eluhoiak.

Koostöövõrgustik sai loodud selleks, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori.

Kellele?

Võrgustiku tegevus ning ettevõtlikkuse hoiakud toetuvad 2010. aastal kinnitatud ettevõtlusõppe edendamise kavale „Olen ettevõtlik!”. Võrgustiku toetustegevuste esmane sihtgrupp on lapsed ja noored. Veebikeskkonnast leiavad kasulikku infot eelkõige laste ja noortega tegelevad täiskasvanud: õpetajad, noorsootöötajad, lapsevanemad jne.

Tegutsemise põhimõtted:

  • Võrgustikuga võivad liituda kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes tahavad panustada ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamissekas siis raha, aja või teadmiste-kogemuste kaudu. Liitumine on prii.
  • Kõik liikmed lähtuvad toetustegevustes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.
  • Kõik liitujad saavad liikmetunnistuse ja võimaluse osaleda ka Ettevõtlusõppe Mõttekoja infovõrgustikus.
  • Liikmed aitavad kaasa, et ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe info oleks ühiskonnas teemana üleval ning levitavad seda ka oma organisatsiooni kanalites. Liikmetel on õigus kasutada Unistused ellu! sümboolikat oma visuaalse identideedi juures.

Töökorraldus:

  • Ettevõtete koostöövõrgustiku tegevust koordineerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
  • Koordinaator pakub partneritele tuge asjakohase süsteemse info näol: kuidas Eestis läheb ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse vallas, mis on selle ala valukohad ühiskonnas, kuhu tuleks panustada, kuidas ettevõtted saaksid siin kaasa aidata, jne. Koordinaatori ülesanne on teabe koondamine ja analüüsimine, info liikumise korraldamine ning vajadusel teemakohaste ja ühishuvisid esindavate ettepanekute viimine poliitika kujundajateni ja seadusandjateni.
  • Koordinaatori ülesannetega kaasnevate kulude katmist toetab 2015. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Ülevaade Unistused ellu! võrgustikust 12.08.14

Küsi täpsemalt: 604 0066 või ettevotlusope@koda.ee